August 2022

ไฮโลออนไลน์2013: ความเป็นสากลมากกว่าเกมตัวเลข

ไฮโลออนไลน์2013: ความเป็นสากลมากกว่าเกมตัวเลข

ประเด็นสำคัญที่ทำให้เป็นสากลในปี 2555 จะดำเนินไฮโลออนไลน์ต่อไปในปี 2556 แต่หลายคนอยากเห็นการเน้นย้ำที่เนื้อหาและคุณภาพของประสบการณ์ระดับนานาชาติมากกว่าแค่ตัวเลขการอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติในปี 2555 ถูกครอบงำโดย MOOCs – Massive Open Online Courses – และมีแนวโน้มว่า...

Continue reading...

บาคาร่าออนไลน์ประกาศการตรวจสอบใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกชน

บาคาร่าออนไลน์ประกาศการตรวจสอบใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกชน

ความต้องการการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้นควรบาคาร่าออนไลน์ทำให้เคนยามีเหตุผลที่ดีในการทำความสะอาดมหาวิทยาลัย แต่เมื่อจำนวนมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเติบโตขึ้นในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา จาก 17 เป็น 24 สถาบันของรัฐและอีก 5 แห่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จึงมีความกังวลเรื่องคุณภาพการเรียนรู้ จำนวนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่สอดคล้องกับการขยายสิ่งอำนวยความสะดวกที่คล้ายคลึงกัน ทำให้คุณภาพลดลง ปัญหาที่แย่ลงไปอีกจากจำนวนอาจารย์ที่ไม่เพียงพอ นายจ้างกำลังแสดงความกังวลว่าในขณะที่ประเทศกำลังปล่อยผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากขึ้นสู่ตลาด...

Continue reading...

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรงอาจารย์ขู่หยุดงานเพราะผิดสัญญา

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรงอาจารย์ขู่หยุดงานเพราะผิดสัญญา

เคนยากำลังเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหม่จากการนัดฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรงหยุดงานของอาจารย์เกี่ยวกับการดำเนินการล่าช้าของเงินเดือนและเงินช่วยเหลือใหม่ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน อาจารย์ยังอยู่ในอ้อมแขนของการตัดสินใจของรัฐบาลในการเพิ่มการรับนักเรียนเป็นสองเท่าในกรณีที่ไม่มีพนักงานและโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น อาจารย์เกือบ 9,000 คนจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ 18 แห่ง ของเคนยากล่าวว่าพวกเขาจะลดเครื่องมือในสัปดาห์หน้า หลังจากที่รัฐบาลล้มเหลวในการดำเนินการตามข้อตกลงการเจรจาร่วมปี 2553-2555 หรือ...

Continue reading...

ไฮโลออนไลน์การรับนักเรียนสองเท่าเริ่มต้นที่ Kenyatta

ไฮโลออนไลน์การรับนักเรียนสองเท่าเริ่มต้นที่ Kenyatta

มหาวิทยาลัย Kenyatta กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรไฮโลออนไลน์กในประเทศที่ลงทะเบียนนักศึกษาปีแรกสองกลุ่มในแผนรับเข้าเรียนสองครั้งที่พยายามบรรเทาวิกฤตการรับเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา นักการศึกษาคาดว่าการย้ายดังกล่าวจะตามมาด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐอีก 6 แห่งของเคนยา ขณะที่พวกเขาเร่งรีบเพื่อเคลียร์งานที่ค้างของนักเรียน 40,000 คน มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคม และเมื่อเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เปิดประตูรับนักศึกษารอบที่สอง ซึ่งรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในปี 2009 และ 2010...

Continue reading...