Betfred ต้องจ่าย 800,000 ปอนด์สำหรับนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่ดี

Betfred ต้องจ่าย 800,000 ปอนด์สำหรับนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่ดี

ผู้ให้บริการการพนัน Petfre (Gibraltar) Ltd. ซึ่งซื้อขายในนาม Betfred ได้ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 800,000 ปอนด์เพื่อชดเชยการต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ดีและนโยบายการพนันที่มีความรับผิดชอบ และเพื่อมีส่วนทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ UK Gambling ค่าคอมมิชชั่น หลังจากที่ใบอนุญาตของบริษัทเกมได้รับการตรวจสอบโดยผู้ควบคุมการพนันแล้ว

ตามที่ได้ประกาศโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักร

การชำระเงินที่กำหนดไว้นั้นเป็นผลมาจากความล้มเหลวของผู้ให้บริการเกมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อบังคับการพนันในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการส่งเสริมการพนันอย่างรับผิดชอบ

คณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักรได้ตรวจสอบ Betfred และตรวจสอบใบอนุญาตหลังจากคดีในศาลที่สรุปได้ว่าผู้เล่น VIP ออนไลน์ของ Betfred ถูกจำคุกนานกว่า 3 ปีในข้อหาขโมยเงิน 856,703.80 ปอนด์จากนายจ้างเดิมและใช้เงินจำนวนมากที่ขโมยมาในการเล่นการพนันเป็นหลัก บนเว็บไซต์ของ Betfred

ผู้เล่นถูกสอบสวนและเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน Betfred ถูกคาดหวังให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวมันเอง คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรพบว่าผู้ให้บริการเกมละเมิดข้อกำหนดบางประการของระเบียบการฟอกเงินปี 2550 และภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตในสหราชอาณาจักร 

บริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ

หลังจากการสอบสวนของ UK Gambling Commission พบว่า Betfred ล้มเหลวในการตรวจสอบธุรกรรมการเงินของผู้เล่น“บนพื้นฐานความเสี่ยงที่อ่อนไหว” นอกจากนี้ ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจการพนันไม่ได้ดำเนินการสอบถามเพียงพอเกี่ยวกับกิจกรรมและความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า

เป็นผลมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการพนันที่เกี่ยวข้อง Betfred ได้ตกลงที่จะจ่ายเงินเป็นจำนวนเงินรวม787,500ปอนด์ ในจำนวนนี้443,000 ปอนด์จะจ่ายให้กับผู้ที่ถือว่าเป็นเหยื่อของกิจกรรมทางอาญา ส่วนที่เหลือจะใช้กับสาเหตุต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรกำหนด

ผู้ดำเนินการเกมจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่ดำเนินการโดยผู้ควบคุมการเล่นเกม นอกจากนี้ Betfred คาดว่าจะจัดให้มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทยังต้องได้รับการ ตรวจสอบและอัปเดตนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลที่สาม

credit : sefriends.net choosehomeloan.net devrimciproletarya.info professionalsearch.net