เรามองว่าเทคโนโลยีนี้เป็นสะพานเชื่อมที่ขาดหายไประหว่างชีวภาพและดิจิทัล

เรามองว่าเทคโนโลยีนี้เป็นสะพานเชื่อมที่ขาดหายไประหว่างชีวภาพและดิจิทัล

ยอมรับว่าบริษัทของตนไม่ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงความเหลื่อมล้ำด้านค่าจ้าง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 44% และ 48% ของผู้หญิงและผู้หญิง BIPOC ตามลำดับ ซึ่งรู้สึกว่าบริษัทของตนพลาดเป้าหมายในปีที่แล้วผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยทางการเงินมากขึ้นในขณะที่ยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับช่องว่างค่าจ้าง โดยรวมแล้ว ผู้หญิงจำนวนมากขึ้น (34%) รายงานว่ารู้สึกมีความมั่นคงทางการเงินในปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว (25%)

การค้นพบนี้น่าสนับสนุน เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของผู้หญิงที่รับผิดชอบด้านการเงิน

และการวางแผนสำหรับอนาคต แม้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบมากขึ้น แต่ในระดับปัจเจก ผู้หญิงกลับมีอำนาจมากขึ้นในการแสวงหาและสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงสำหรับตนเองวิธีการ

การสำรวจนี้จัดทำขึ้นทางออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์โดย HarrisX เป็นผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 2,006 คน ส่วนต่างของการสุ่มตัวอย่างข้อผิดพลาดของแบบสำรวจนี้เป็นบวกหรือลบ 2.2 คะแนนเปอร์เซ็นต์ ผลลัพธ์สะท้อนถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาในระดับประเทศ ผลลัพธ์ได้รับการถ่วงน้ำหนักตามอายุตามเพศ ภูมิภาค เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ รายได้ และการศึกษา ซึ่งจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนที่แท้จริงในประชากร

เกี่ยวกับถนนลอเรลLaurel Road เป็นแพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลและแบรนด์ของ KeyBank 

ที่มอบข้อเสนอพิเศษเฉพาะเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ทางการเงินของบุคลากรทางการแพทย์และนักธุรกิจ โซลูชันการธนาคารและการกู้ยืมของ Laurel Road รวมถึงการตรวจสอบความภักดีและบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง บัตรเครดิตคืนเงินสินเชื่อนักศึกษา และบรรลุเป้าหมายของชีวิต 

นอกจากนี้ Laurel Road ยังพลิกโฉมการจัดการธนาคารและการเงินสำหรับแพทย์และทันตแพทย์ผ่าน Laurel Road for Doctors ซึ่งเป็นประสบการณ์ดิจิทัลที่ปรับแต่ง

โดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วยการธนาคาร ข้อมูลเชิงลึก และสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินและความอุ่นใจที่พวกเขาต้องการตลอดช่วงอาชีพ ในฤดูใบไม้ผลิปี 2022ภูมิใจที่จะยืนหยัดเคียงข้างผู้หญิงในทุกหนทุกแห่งเมื่อพวกเธอเข้าไปนั่งในที่นั่งคนขับ BRP กำลังฉลองให้กับจำนวนสตรีที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่เกรงกลัวและสนุกสนานในการเข้าร่วมในกีฬาที่ใช้กำลังและการเดินเรือด้วยการแบ่งปันเรื่องราวของทูตสตรี ชุมชนนักปั่น และพนักงาน

แนะนำ 666slotclub / hob66